Wednesday 9 February 2022

Results - Spring League Round 4

A Macrae v K Johnston (8-2)
B Yeats v G Stanley (11-5)